o projekcie

Lepsza jakość, wzrost konkurencyjności.

Tak w skrócie można by przedstawić cele jakim służy realizacja projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa „PRInż – Cieszyn” Sp. z o.o. poprzez inwestycje w park maszynowy prowadzącą do rozwoju działalności usługowej związanej z technologią betonu natryskowego”. Metoda ta wymaga stosowania specjalistycznych urządzeń m.in. systemów rusztowań przenośnych oraz specjalnych podawarek betonu.

Prace związane z tego rodzaju działalnością podlegają rygorystycznym przepisom bhp. Dotychczas firma świadczyła te usługi z użyciem urządzeń wynajmowanych lub dzierżawionych. Efektem był wzrost kosztów oraz ograniczone możliwości logistyczne przedsiębiorstwa. Prowadziło to do wzrostu cen i wpływało bezpośrednio na jakość usługi. Dzięki ubieganiu się o środki unijne możliwy był zakup 20 maszyn, współfinansowany w pięćdziesięciu procentach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Posiadanie własnego sprzętu umożliwiło rozwój firmy i świadczenie usług na wyższym poziomie. Wzbogacenie parku maszynowego pozwoli również na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług budowlanych, unowocześnienie procesu świadczenia tych usług, ich ulepszenie, zwiększenie możliwości i wydajności firmy, a co za tym idzie pozyskanie nowych odbiorców, a także podniesienie bezpieczeństwa i efektywności pracy.

eus