Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż Cieszyn” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„PRInż Cieszyn” Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 5, 43-400 Cieszyn
Sekretariat :
tel. 33 857-70-70, tel./fax 33 857-70-80
sekretariat@pri.cieszyn.pl
Księgowość :
tel./fax 33 857-70-70 wew. 20, 21, 22, 23
ksiegowosc@pri.cieszyn.pl
NIP : 5481003427
REGON : 070468697
KRS : 0000118369
Dział Obsługi Kontraktów :
tel./fax 33 857-70-70 wew. 30, 31, 32, 34
biuro@pri.cieszyn.pl
Usługi prowadzone na rynku górniczym :
tel./fax 33 857-70-70 wew. 15
tadeusz.tyrna@pri.cieszyn.pl
"PRInż Cieszyn" - Baza techniczna
ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów
artur.abram@pri.cieszyn.pl
tel. 506-036-229
Hurtownia budowlana :
tel./fax 33 851-80-10, 33 857-70-70 wew. 51
handel@pri.cieszyn.pl
www.prinzcieszyn.pl
Ekostyren/regranulat EPS/styrobeton :
tel. /fax 33 851-80-10
tel./fax 33 857-70-70 wew. 50
www.ekostyren.pl
Oddział w Rebublice Czeskiej
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„PRInż Cieszyn” Sp. z o.o. organizační složka
Hurtownia OKIEN I DRZWI
721 00 Ostrava-Svinov nám. Dr Brauna 1183/1
tel. +420596632173,
Przyjmowanie odpadów styropianowych (EPS) :
tel. /fax 33 851-80-10 wew. 51
tel. 663-730-757, 509-227-686
721 00 Ostrava-Svinov nám. Dr Brauna 1183/1
tel./fax +420596632182
tel./fax +420596632182
www.okna-prinz.cz
ostrava@okna-prinz.cz

Nasza lokalizacja :