Opis ogólny

Konstrukcje fotowoltaiczne

 • projektowanie i wykonywanie wolnostojących konstrukcji pod panele fotowoltaiczne:
 • konstrukcje wbijane 1- lub 2- podporowe
 • konstrukcje balastowe naziemne (płyty lub stopy betonowe) 2-podporowe
 • konstrukcje dachowe

Elektrownie fotowoltaiczne

 • przygotowanie terenu, niwelacja
 • montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne poprzez palowanie lub z wykorzystaniem balastu
 • montaż i podłączenie modułów
 • wykonanie okablowania oraz uziemienia
 • montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego
 • montaż i uruchomienie stacji transformatorowej
 • wykonanie ogrodzenia
 • wszelkie niezbędne uzgodnienia