→ Ważniejsze projekty realizowane w okresie ostatnich lat

Modernizcja budynku Płuczki, Sortowni, Sortowni II i Załadowni ZMPW KWK „Mysłowice-Wesoła”

Inwestor : KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”
Okres realizacji : 2012 – 2015

Modernizacja młynów i silosów cementu

Inwestor : Cemex Sp.z o.o.
Okres realizacji : 2008

Modernizcja i remont budynku maszyny wyciągowej szybu III
Inwestor : KW S.A. KWK „Piast”
Okres realizacji : 2013-2015
Wykonanie remontu sortowni koksu drobnego

Inwestor : Zarmen Sp.z o.o.
Okres realizacji : 2010-2011

Naprawa zbiornika wgłębnego węgla obcego

Inwestor : JSW S.A. KWK „Borynia”
Okres realizacji : 2013-2014

Wykonanie renowacji komina baterii koksowni

Inwestor : Zarmen Sp.z o.o.
Okres realizacji : 2010

Remont zbiorników kamienia, remont zbiorników węgla

Inwestor KW S.A KWK „Knurów-Szczygłowice”
Okres realizacji 2011 – 2013

Likwidacja chodników przyścianowych poprzez  ich wypełnianie pianą chemiczną
Inwestor : JSW S.A. KWK „Budryk”

Okres realizacji : 2013-2015
Remont, odtworzenie i modernizacja konstrukcji obiektu kompleksowego 3.1.

Inwestor JSW S.A. KWK „Krupiński”
Okres realizacji 2011-2013

Uszczelnienie stropów i ociosów wytycznej gł. poz. 1110m spoiwem mineralo-cementówym
4185m2
Inwestor : JSW S.A.KWK „Zofiówka”

Okres realizacji : 2013
Roboty antykorozyjne konstrukcji mostu tech. 2.4 oraz remont ścian i dachu mostu 2.4 na ZPMW

Inwestor KW S.A KWK „Jankowice”
Okres realizacji : 2012

Roboty górnicze związane z wykonanie powłoki  betonowej komory nadzbiornikowej na poz.
1050m
Inwestor : JSW S.A KWK „Budryk”

Okres realizacji : 2012
Remont kapitalny dyfuzorów i budynków trójwentylatorowej stacji wentylatorów

Inwestor : KW S.A „Bielszowice”
Okres realizacji : 2012

Wzmacnianie stopy szybowej za pomoca kotwienia GSI wraz iniekcjją na poz. 243m-277m

Inwestor : JSW S.A. KWK „Zofiówka”
Okres realizacji : 2012

Budowa budynku powierzchniowego zbiornika ppoż.

Inwestor : PKW. S.A.
Okres realizacji : 2011-2012

Kotwienie międzyodrzwiowe kotwami o dł. 8,5m

Inwestor : JSW S.A. KWK „Budryk”
Okres realizacji : 2012

Remont budynku stacji przygotowywania węgla

Inwestor : KW S.A. KWK „Brzeszcze-Silesia”
Okres realizacji 2009-2010

Wykonanie wzmocnienia odrzwi obudowy głównych wyrobisk poprze torkretowanie 24230m2

Inwestor JSW S.A KWK „Budryk”
Okres realizacji : 2010-2012

Remont komina żelbetowego H=120m

Inwestor : SEJ S.A.
Okres realizacji : 2008-2010

Wykonanie robót wykończeniowych oraz wyposażenie podziemnego składu materiałów wybuchowych na poz. 700m

Inwestor : KW S.A KWK „Jankowice”
Okres realizacji : 2011

Prace remontowe wieży odżużlania

Inwestor : SEJ S.A.
Okres realizacji : 2009-2010

Obsługa podwieszanych ciągników spalinowych

Inwestor : PKW S.A. ZG „Janina”
Okres realizacji : 2010