Beton natryskowy – torkret

torkret1Realizujemy kompleksowe naprawy wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektów przemysłowych takich jak zbiorniki i silosy na materiały sypkie, konstrukcje żelbetowe i szkieletowe, kominy, osadniki, tunele, mosty, elementy nośne hal produkcyjnych, górniczych wież wyciągowych – ulegających degradacji przez wieloletnią eksploatację w agresywnym środowisku.

W wyniku tych zjawisk w wielu przypadkach następuje przedwczesne uszkodzenie warstwy betonu stanowiącej otulinę dla stali zbrojeniowej powodując intensywny proces korozji, a tym samym sukcesywne obniżenie wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, co w konsekwencji doprowadzić może do katastrofy budowlanej obiektu. W trakcie tych niekorzystnych procesów korozyjnych zarówno stali zbrojeniowej jak i betonu powstają znaczące ubytki wgłębne konstrukcji żelbetowej w postaci szerokich szczelin i bruzd, często są to otwory na wylot.

W celu dokonania napraw powstałych uszkodzeń, a także przywrócenia wytrzymałości konstrukcyjnej obiektu, nasza firma stosuje opatentowaną metodę z użyciem technologii betonu natryskowego eliminując powstałe uszkodzenia; przez zastosowanie warstwy wzmacniająco – ochronnej uzyskuje się nawet wyższą niż pierwotnie – wytrzymałość konstrukcyjną remontowanego obiektu.

antykorozja-zelbet-torkret

W trakcie wykonywania prac remontowych, z całej powierzchni eliminowane są słabe frakcje betonu, dokładnie czyszczone są również skorodowane wkładki zbrojeniowe lub częściowo wymieniane na nowe. W pierwszej fazie remontu powstałe ubytki reprofilujemy betonem natryskowym a następnie na całej remontowanej powierzchni nakładamy warstwę betonu natryskowego grubości 2,5-3 cm, odtwarzając uprzednio zdegradowaną otulinę i jednocześnie uzyskując warstwę wzmacniająco-ochronną. W koniecznych przypadkach osłabioną konstrukcję żelbetową obiektu wzmacniamy przez zastosowanie dozbrojenia z prętów stalowych w postaci siatek lub prętów pionowych i poprzecznych zakotwionych do podłoża i na tak przygotowany „gorset” nakładany jest beton natryskowy o odpowiedniej grubości. Po nałożeniu i wygładzeniu powierzchni zewnętrznej, otrzymujemy bardzo istotne wzmocnienie konstrukcyjne, z zachowaniem niezbędnych efektów estetycznych remontowanego obiektu. Nowo nałożona warstwa betonu po pokryciu środkami hydrofobowymi stanowi całkowicie szczelną powierzchnię, odporną na szkodliwe działania agresywnego środowiska oraz na inne czynniki zewnętrzne.

Uzyskuje się nową powierzchnię betonową monolitycznie związaną z podłożem i zapewniającą dalszą wieloletnią eksploatację obiektu przez co najmniej 20 lat.

Sposób ten jest przedmiotem zastrzeżenia patentowego pod nr 203305.

Zastosowany w tej technologii beton natryskowy posiada wysokie parametry techniczne:

– klasa betonu powyżej S – 25
– wodoszczelność W – 16
– stopień mrozoodporności F – 200
– wytrzymałość na ściskanie – 38 MPa
– przyczepność do podłoża powyżej 2 MPa
– brak skurczów przez zastosowanie włókien polipropylenowych
– stały współczynnik wodno – cementowy w/c

Istotą uzyskania bardzo dobrych i trwałych efektów naprawy jest ścisłe przestrzeganie rygoru technologicznego oraz użycie specjalnie przygotowanej, konfekcjonowanej mieszanki betonowej o określonej recepturze z aprobatą ITS nr NK – 21/LRlOO.

Przez zastosowanie ww. technologii, otrzymujemy beton jednorodny ze stałym składem przewidzianym recepturą, dotyczy to zwłaszcza lotnych substancji, dodatków i plastyfikatorów, przygotowując masę betonową w agregacie z dodatkiem wody zarobowej w ilości pozwalającej na natrysk betonu w postaci półsuchej pod ciśnieniem 6-8 atm na uprzednio przygotowane podłoże. Nasza technologia pozwala na wykonanie powłok ogniochronnych i trudnościeralnych na bazie kruszyw bazaltowych z użyciem cementów specjalnych.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym duże znaczenie w uzyskaniu końcowego efektu jest posiadanie i właściwe użycie specjalistycznego sprzętu w procesie technologicznym oraz zastosowanie odpowiednich rusztowań do prac na dużych wysokościach, z których można starannie wykonywać bardzo istotne prace przygotowawcze na każdym fragmencie naprawianej powierzchni konstrukcji.

Dysponujemy zarówno specjalistycznym sprzętem jak i niezbędnymi materiałami do wykonania remontu tego typu obiektów. Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną oraz wyspecjalizowanych pracowników, zrealizowaliśmy szereg remontów kapitalnych obiektów przemysłowych gwarantując dalsze wieloletnie ich użytkowanie.

Stosowana przez nas technologia napraw konstrukcji żelbetowych, betonem natryskowym spełnia wszelkie wymogi techniczno-technologiczne, w tym aktualnie obowiązujące normy w budownictwie przemysłowym, a także charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami w porównaniu z alternatywnymi metodami z użyciem drogich materiałów importowanych, których zastosowanie ogranicza się jedynie do napraw miejscowych uszkodzeń konstrukcji żelbetowej stanowiąc krótkotrwałe, doraźne zabiegi.

Na bieżąco współpracujemy ze specjalistami z ośrodków naukowo – badawczych takich jak:

Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Krakowska
Politechnika Opolska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

co pozwala na opracowanie ekspertyz technicznych i projektów wykonawczych naprawianych obiektów zapewniając Inwestorowi kompleksowość naszych usług.